04.12.2023

LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwach

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej projektu „Ekologicznie Lokalnie:

https://zielonemostynarwi.pl/ekolok/index.php/aktualnosci/rekrutacja-szkolenie-z-zakresu-ochrony-srodowiska-w-przedsiebiorstwach