17.03.2023

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie – „Ekoschematy nowym instrumentem finansowym WPR 2023-2027. Szkolenie odbędzie się 29.03.2023 r. o godz. 10.00
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Obryte.

Szkolenie poprowadzą pracownicy MODR, O/Poświętne

Prowadzimy nabór na Kurs Chemizacyjny. Proszę o zgłaszanie się chętnych do
doradcy (723 436 368) i do Urzędu Gminy Obryte.