24.05.2023

Modernizacja dróg w Gminie Obryte

Trwają prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej na terenie Gminy Obryte. Wykonawca – firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic – wykona remonty nawierzchni bitumicznej, odwodnienie, pobocza oraz infrastrukturę. Łącznie modernizacją objęte zostanie około 12 kilometrów dróg, w tym:

1. Droga gminna nr 340212W na odcinku Gródek Nowy-Cygany.

2. Droga gminna na odcinku Zambski Stare-Ciółkowo Małe.

3. Droga gminna nr 340220W na odcinku Gródek Rządowy-Sadykierz.

4. Droga gminna nr 340217W na odcinku w miejscowości Płusy.

Łączny koszt inwestycji wynosi 6 152 500,00 zł z czego 5 844 875,00 zł zostanie pokryte z przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Droga gminna

Droga gminna

Droga gminna

Droga gminna