23.09.2021

Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy

Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy to kolejne zdanie które zostało zrealizowane przy pomocy z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021"