26.01.2023

Nabór wniosków do Projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie jest 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:

  • Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
  • Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  • Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych;

w większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika.

Więcej informacji:

Facebook:   https://www.facebook.com/agencja.arleg/posts/pfbid02mpwjdbPHyJrJmYKyPgCnieLg3mN7iMPuiAB5hdfgMQWUYftD688BT1uB6Re4xS3Kl

 Linkedin:  https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7016365951193395202