03.07.2020

Najważniejsze terminy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrytem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem informuje, że świadczenie wychowawcze 500+ jest przyznawane dla dzieci do 18 r. ż.  do 31 maja 2021r.

 

Od dnia 01 lipca 2020 r przyjmujemy tylko drogą elektroniczną wnioski o świadczenie 300+.

Od dnia 01 sierpnia 2020 r przyjmujemy wnioski o świadczenie 300+ w formie papierowej.

 

Od dnia 01 sierpnia 2020r  prosimy o zgłaszanie dzieci na bezpłatne dożywianie w szkole.

 

Od 01 września prosimy o potwierdzenie podjęcia nauki w szkole średniej przez dzieci, na które jest przyznany zasiłek rodzinny oraz dodatek z tytułu dojazdu do szkoły lub zamieszkania w internacie.

 

Od dnia 01 lipca 2020 r przyjmowane są również wnioski o świadczenia rodzinne w formie elektronicznej. W formie papierowej od 01 sierpnia 2020r. Po wnioski prosimy zgłaszać się po 15 sierpnia.

Jednocześnie informujemy, że świadczenia rodzinne przyznane są do 31 października 2020r.