30.11.2021

NOWE SKIEROWANIA NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2022 ROK

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram  2021. W związku z powyższym od 1 grudnia  do 17 grudnia  2021 wydawane będą skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej.

Pomoc mogą  otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 542,20 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający  220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej ( tj.701 zł).

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej ( tj. 528 zł).

Prosimy o dołączenie decyzji ZUS, KRUS, odcinka z emerytury/renty za miesiąc listopad 2021r., zaświadczenie o dochodach za miesiąc listopad 2021r., nakazy płatnicze itd. Celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe jest zdalne kwalifikowanie. Osoby korzystające  z pomocy tutejszego ośrodka mogą się zdalnie kwalifikować . Natomiast osoby nie korzystające zgłaszają się osobiście w celu podpisania oświadczenia o dochodzie za miesiąc listopad 2021r.

Numer telefonu do OPS 29 741 11 05 wew. 49