16.08.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej Sokołowo Parcele