30.12.2020

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na wniosek Pana Pawła Raszkowskiego