27.07.2021

Odwołanie skróconego czasu pracy Urzędu

Z uwagi na poprawiające się warunki atmosferyczne z dniem 28 lipca 2021 r. przywrócone zostają standardowe godziny pracy Urzędu.