16.08.2021

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na rachmistrzów spisowych

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn. zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Wójt Gminy Obryte – Gminny Komisarz Spisowy w Obrytem ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Termin składania ofert: od 16 sierpnia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r.
 

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na rachmistrzów spisowych

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego - .docx

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego - .pdf

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych