03.08.2021

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem

Rodzice z terenu gminy Obryte, którzy chcą skorzystać z możliwości bezpłatnego dożywiania swoich dzieci, proszeni są o składanie wniosków o objęcie bezpłatnym dożywianiem dzieci do OPS Obryte. Wymagane dokumenty to:

1. Podanie (druk do uzyskania w OPS)

2. Zaświadczenia o dochodach netto za m-c poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o bezpłatne dożywianie dzieci. (Dochody z tytułu: pracy zawodowej, umów cywilno prawnych, prowadzenia działalności gospodarczej, emerytury, renty i innych świadczeń z zabezpieczenia społecznego, alimentów, prowadzenia gospodarstwa rolnego i innych).

Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu 29 7411105.

Prosimy o niezwłoczne składanie wniosków od dnia 9 sierpnia 2021 r.!