07.12.2023

Ostatnio realizowane inwestycje w naszej gminie

Zakończyły się prace związane z „Remontem i modernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskach Kościelnych”.
Wybrany w drodze przetargu Wykonawca- firma BAUMAX Jarosław Górecki z Warszawy- w ramach zadania wykonał malowanie elewacji budynku, remont schodów zewnętrznych oraz opaskę wokół budynku.
W świetlicy urządzone zostały nowe łazienki, kuchnia wraz z wyposażeniem, zamontowane zostało źródło ogrzewania w postaci pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną.
Łączny koszt zadania wyniósł 388830 zł z czego 246569 zł (66%) zostało pokryte z przyznanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Trwają prace związane z budową minirampy w ramach skateparku na placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem.
Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 107000 zł ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”.
Łączny koszt zadania to około 145000 zł, a Wykonawcą jest firma „PT” Spółka Cywilna Maciej Ignaciuk, Tomasz Dąbrowski.
Również trwają prace związane z „Modernizacją stołówki w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”.
Wykonawca – firma TOM-BUD Zakład Budownictwa Ogólnego Tomasz Węgłowski – w ramach prowadzonych prac dokona generalnego remontu stołówki wraz z dostawą wyposażenia. Łączny koszt inwestycji to około 250000 zł.
Galeria zdjęć dostępna na naszym profilu na Facebooku.