25.04.2023

Pismo dotyczące wścieklizny

Z uwagi na:

    -sytuację epizootyczną w kraju, związaną z występowaniem wścieklizny,

    -sporą ilość biegających swobodnie psów, stwierdzanych podczas kontroli,

    -występowaniem niezaszczepionych psów, stwierdzanych podczas kontroli

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku w załączeniu przesyła pismo dotyczące wścieklizny.