20.02.2024

Posiedzenie L Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 20 lutego 2024 r.

Rada Gminy

Obryte

OK.0002.1.3.2023

 

Mieszkańcy Gminy Obryte

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 lutego 2024 roku (tj. czwartek) o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie L Sesji Rady Gminy Obryte zwołanej w trybie pilnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIX posiedzenia Sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2024 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Obryte do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ‘’Zielone Mosty Narwi”.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa