10.05.2023

Posiedzenie XLIII Sesji Rady Gminy

Obryte, dnia 8 maja 2023 r.

Rada Gminy

Obryte

OK.0002.4.3.2023

 

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 maja 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XLIII Sesji Rady Gminy Obryte zwołanej w trybie pilnym.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLII posiedzenia Sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2023 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy drogi Pułtusk (Popławy)- Bartodzieje.
  7. Wolne wnioski i informacje.
  8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

 

Sporządziła: Mariola Osęka tel. 29 7411004 w. 36, e-mail: radagminy@obryte.pl