06.06.2023

Posiedzenie XLIV Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 5 czerwca 2023 r.

Rada Gminy

Obryte

OK.0002.5.3.2023

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 czerwca 2023 roku (tj. środa) o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XLIV Sesji Rady Gminy Obryte zwołanej w trybie pilnym.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIII posiedzenia Sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2023 r.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                        /Krzysztof Oleksa/