03.10.2023

Posiedzenie XLVII Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 3 października 2023 r.

Rada Gminy

Obryte

OK.0002.8.3.2023

Mieszkańcy Gminy Obryte

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 października 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XLVII Sesji Rady Gminy Obryte zwołanej w trybie pilnym.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLVI posiedzenia Sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2023 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pułtuskiego w 2023 r.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

 

 

Sporządziła: Mariola Osęka tel.29 7411004 w. 36, e-mail: radagminy@obryte.pl