25.10.2022

Posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 25 października 2022 r.

Rada Gminy

Obryte

OK.0002.10.3.2022

 

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

         Uprzejmie informuję, że w dniu 27 października 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Obryte zwołanej w trybie pilnym.

                                                                      

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXV posiedzenia Sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Krzysztof Oleksa