13.12.2022

Posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 12 grudnia 2022 r.

Rada Gminy                                                                                                    

Obryte

OK.0002.12.3.2022

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

         Uprzejmie informuję, że w dniu 14 grudnia 2022 roku (tj. środa) o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XXXVIII Sesji Rady Gminy Obryte zwołanej w trybie pilnym.

                                                                      

Proponowany porządek obrad:                                                                                     

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII posiedzenia Sesji.      
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zakończenie obrad.                                 

                                                                            

                                                Przewodniczący Rady Gminy

  

                                            Krzysztof Oleksa

 

 

 

 

 

     Sporządziła: Grażyna Seroka tel. 29 7411004 w. 36, e-mail: radagminy@obryte.pl