21.09.2020

POWITANIA NOWO NARODZONYCH MIESZKAŃCÓW GMINY OBRYTE

Jest nam bardzo miło powitać kolejnych nowo narodzonych mieszkańców naszej Gminy.

Pan Wójt w ostatnich dniach odwiedził i osobiście powitał prezentami:

Łucję - córkę Państwa Marty i Sebastiana Deptułów z Obrytego

deptula  deptula  deptula

Piotra - syna Państwa Iwony i Mirosława Skoczylasów z Sokołowa Włościańskiego

skoczylas  skoczylas  skoczylas

Matyldę - córkę Państwa Dominiki i Arkadiusza Łojków z Cygan

lojek  lojek  lojek

Lenę - córkę Państwa Magdaleny i Krzysztofa Matuszewskich z Sadykrza

no  no  no

Franciszka - syna Państwa Marleny i Cezarego Borków z Gródka Rządowego

borek  borek  borek

Hannę - córkę Państwa Mileny i Adama Książaków z Obrytego

ksiazak  ksiazak  ksiazak

Adama - syna Państwa Magdaleny i Marka Pawłowskich z Zambsk Kościelnych

pawlowskich  pawlowskich  pawlowskich

Jana - syna Joanny Dyga i Mariusza Wóltańskiego z Obrytego

jan  jan  jan

Blankę - córkę Państwa Brygidy i Dawida Świderskich z Psar

blanka  blanka  matylda

Krystiana - syna Państwa Bogumiły i Stanisława Musińskich z Psar

krystian  krystian  krystian

Mateusza - syna Państwa Martyny i Wojciecha Kowalskich z Psar

mateusz  mateusz  mateusz  

Karola - syna Państwa Anety Ruta i Jana Jeleń z Zambsk Starych

karol  karol  karol

Matyldę - córkę Państwa Marioli i Mirosława Skrzecz z Ciółkowa Małego

matylda  matylda  matylda

Mateusza - syna Państwa Ilony i Tomasza Borczyńskich z Ulask

dominika  dominika  dominika

Jakuba - syna Państwa Emilii i Roberta Gąseckich z Zambsk Starych

e  e  e

Igę - córkę Państwa Katarzyny i Zbigniewa Kostruskich ze Skłud

zd  2  zd

Kacpra - syna Państwa Pauliny i Mateusza Postkek z Gródka Nowego

2  2  2

Gabrysię - córkę Państwa Marty i Huberta Gerków z Zambsk Starych

a  a  a

Maluchom życzymy przede wszystkim zdrowia i miłości, a rodzicom radości na każdy dzień spędzony ze swoimi dziećmi.