06.08.2021

Powitanie nowo narodzonych mieszkańców naszej Gminy

W dniu wczorajszym Pan Wójt odwiedził i powitał prezentami naszych małych mieszkańców. Są to:

- Pola - córka Państwa Pauliny i Damiana Krawczyków z Zambsk Kościelnych

- Stanisław - syn Państwa Eweliny i Adriana Kmochów z Sokołowa Włościańskiego

- Michalina - córka Państwa Anity i Dariusza Szczepaników z Gródka Rządowego

- Bartosz - syn Państwa Doroty i Piotra Kołodziejczyków z Bartodziej

- Krystian - syn Katarzyny i Adama Olszewskich z Psar