08.10.2018

"Tworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Obryte w miejscowościach: Gródek Rządowy, Sokołowo Włościańskie, Zambski Kościelne"

W dniu 8 października br. Wójt Jan Mroczkowski podpisał w Ministerstwie Środowiska w Warszawie umowę na dofinansowanie zadania "Tworzenie ścieżek edukacyjnych ...
05.10.2018

Rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem

Zakres prac obejmuje:
WYKONANIE IZOLACJI I ELEWACJI BUDYNKU,
WYKONANIE PODBITKI BUDYNKU,
REMONT KRAT I BALUSTRAD. Wartość inwestycji: 116 540, 04 ...
05.10.2018

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kalinowo

Zakres prac: wykorytowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża, dowiezienie kruszywa naturalnego i wykonanie stabilizacji gruntu cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa ...
24.09.2018

Zbiórka odpadów

...
31.08.2018

Zaproszenie

Wójt Gminy Obryte Jan Mroczkowski zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Obryte na konferencję antysmogową z Ministrem Środowiska Panem Henrykiem Kowalczykiem, które ...
29.08.2018

Unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Obryte etap VIII

Gmina Obryte otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 17 783,35 zł ...
21.08.2018

Wygraj tablet lub walizkę w konkursie LGD Zielone Mosty Narwi

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w konkursie "Grupa defaworyzowana Beneficjentem LSR" związanym z realizacją "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego ...