08.05.2019

Kurs chemizacyjny

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku informuje o Kursie Chemizacyjnym, który odbędzie się 20.05.2019 r.

Dający uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin.

 

Proszę o zgłaszanie się chętnych do doradcy (723 436 368) i do Urzędu Gminy Obryte.