19.06.2019

Trwają prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Ciółkowo Małe

Zakres prac obejmuje: wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej oraz wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego.

Łączna wartość prac to około 80 000,00 zł.