07.03.2024

Prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Obryte

Rozpoczęliśmy prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Obryte. Oprócz nowej nawierzchni droga posiadać będzie odnowiony i poszerzony chodnik oraz szerokie pobocza.
Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte” udało nam się pozyskać środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 497 985,68 zł.
Całkowita wartość zadania to kwota 2 139 590,99.
Rok 2024 będzie obfitował w inwestycje drogowe.
Planujemy wykonać:
Przebudowę drogi gminnej nr 340216W Bartodzieje-Pułtusk (Popławy).
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włościańskie (w kierunku Bielina).
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (w kierunku Topolnicy).
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ciółkowo Nowe.
Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sadykierz wraz z budową chodnika.