01.07.2021

Projekt partnerski realizowany w Gminie Obryte sfinalizowany

Na przestrzeni ostatniego roku możemy zauważyć rosnącą w imponującym tempie liczbę instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Obryte. Jednym z kluczowych elementów rozkwitu i zwiększonej ilości tych instalacji były przeprowadzone w tym kierunku działania przez Gminę Obryte w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”

Projekt wspomagający rozwój OZE wśród mieszkańców Gminy Obryte został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt został sfinalizowany w partnerstwie, w które wchodzą: Gmina Pokrzywnica, Gmina Obryte, Gmina Ojrzeń i Powiat Pułtuski. Wartość projektu wyniosła 12 320 023,66 zł, zaś dofinansowanie ze środków unijnych to 9 100 223,97 zł. Łącznie w ramach projektu zrealizowano 697 instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym:

  • 430 instalacji kolektorów słonecznych
  • 259 instalacji fotowoltaicznych
  • 8 instalacji pomp ciepła

W Gminie Obryte zrealizowano 180 instalacji kolektorów słonecznych oraz 44 instalacje fotowoltaiczne, co przyczyni się do zwiększenia ilości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy.

            Elementem wieńczącym działania w ramach projektu były przeprowadzane działania promocyjne wśród uczniów Szkół Podstawowych. W ramach spotkań na terenie Gminy Pokrzywnica, Obryte i Ojrzeń, zostały przedstawiane dzieciom odnawialne źródła energii zastosowane w projekcie oraz starano się przybliżyć im podstawowe zagadnienia związane z OZE. Na terenie Gminy Obryte doszło do jednego z czterech odbytych spotkań i odbyło się ono w Szkole Podstawowej w Obrytem.