11.10.2023

Projekt pilotażowy pn. „w Punkt – 3w1. Punkt doradztwa dla młodzieży”

Dnia 2 października br. Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku rozpoczął obsługę Interesariuszy w ramach utworzonego Punktu Doradztwa dla Młodzieży. Powyższe jest rozwiązaniem innowacyjnym, realizowanym w ramach projektu pilotażowego pn. „w Punkt – 3w1. Punkt doradztwa dla młodzieży”.

Do pobrania

Plakat- informacje ogólne o projekcie pilotażowym

Planowane formy wsparcia oraz harmonogram ich realizacji

Projekt piotażowy

Planowane w pilotażu

Harmonogram realizacji