29.09.2021

Projekty realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw przez Gminę Obryte w 2021 r.

W 2021 roku Gmina Obryte po raz kolejny korzystała ze środków finansowych przyznawanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, którego celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

W ramach tegorocznej edycji programu wykonane zostały następujące inwestycje:

  1. Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz.
  2. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciółkowo Małe
  3. Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy
  4. Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary
  5. Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Tocznabiel.

Na realizację tych zadań Gmina Obryte otrzymała dotacje w łącznej kwocie 50 000,00 zł.