19.08.2021

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele

17 sierpnia 2021 r. odbył się odbiór końcowy robót prowadzonych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele”. Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk z Kacic.
 
W ramach inwestycji wykonane zostały:
- Roboty przygotowawcze
- Usunięcie ziemi urodzajnej
- Roboty ziemne
- Podbudowa
- Nawierzchnia bitumiczna
- Oznakowanie
- Roboty wykończeniowe
 
Łączny koszt zadania to około 350 000,00 zł z czego 120 000,00 zł zostanie sfinansowane z dotacji ze środków budżetu województwa mazowieckiego.