29.06.2021

Przyjmowane są wnioski na nowy okres świadczeniowy 500+

W A Ż N E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem przypomina, że od 01 lutego 2021r przyjmowane są wnioski na nowy okres świadczeniowy 500+ (2021/2022).

Informujemy, że świadczenie wypłacane jest od miesiąca w którym został złożony wniosek. W związku z tym w przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca 2021r. świadczenie za miesiąc czerwiec nie przysługuje.