24.08.2023

Przypomnienie: Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w nowym okresie zasiłkowym 2023/2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będzie można składać:

Uwaga!

od dnia 1 lipca 2023 r. – wyłącznie w formie elektronicznej poza pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/, elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, bankowość elektroniczną;

od dnia 1 sierpnia 2023 r. – w formie tradycyjnej – papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Obrytem nr  185 , pokój nr 4.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

Wypłata świadczenia

Świadczenia rodzinne

od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

do 30 listopada 2023 r.

od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r.

od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

do 28 lutego 2024 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

do 31 października 2023 r.

od 1 września  2023  r. do 30 września 2023 r.

do 30 listopada 2023 r.

od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r.

od 1 listopada  2023  r. do 30 listopada 2023 r.

do 31 stycznia 2024 r.

od 1 grudnia  2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

do 28 lutego 2024 r.

Szczegółowy harmonogram zostanie umieszczony w decyzji przyznającej świadczenia

 

Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składania wniosków oraz wymaganych dokumentów, można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem oraz pod numerem telefonu: 29 74 11 105.