12.06.2023

Przywrócenie ciągłości dostaw wody

W związku z poprawą sytuacji ciśnienia w sieci wodociągowej, podjęliśmy decyzję o przywróceniu ciągłości dostaw wody w naszej gminie.
Jednocześnie dziękuję Państwu za cierpliwość oraz zrozumienie, w tej trudnej dla wszystkich mieszkańców okoliczności. Miniona sobota oraz niedziela były czasem wzmożonego zużycia wody, dlatego byliśmy zmuszeni do wprowadzenia przerw dostaw. Jednocześnie z uwagi na brak opadów proszę o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.
 
Wójt Gminy Obryte
Sebastian Mroczkowski