21.04.2023

Rekrutacja: Szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. "RODO - ochrona danych osobowych w praktyce"

Rekrutacja: Szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. "RODO - ochrona danych osobowych w praktyce".

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1150-rekrutacja-szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych-pt-rodo-ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-26-04-2023r