19.09.2023

Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zambskach Kościelnych

Zakończyły się prace związane z „Remontem i modernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskach Kościelnych”.
Wybrany w drodze przetargu Wykonawca - firma BAUMAX Jarosław Górecki z Warszawy - w ramach zadania wykonał malowanie elewacji budynku, remont schodów zewnętrznych oraz opaskę wokół budynku.
W świetlicy urządzone zostały nowe łazienki, kuchnia wraz z wyposażeniem, zamontowane zostało źródło ogrzewania w postaci pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną.
Łączny koszt zadania wyniósł 388830 zł z czego 246569 zł (66%) zostało pokryte z przyznanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
23145