09.04.2019

OGŁOSZENIE - Studium uwarunkowań i zagospodarowania Gminy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Obryte wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...
29.03.2019

Wyniki konkursu na logo Gminy Obryte

Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Obryte w celu rozstrzygnięcia konkursu na projekt graficzny logo Gminy Obryte uprzejmie informuje, że zwyciężyła praca ...
29.03.2019

Trwają prace związane z remontem budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem.

W ramach zaplanowanych prac remontowych wykonana zostanie termomodernizacja budynku tj. docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana okien, remont balkonów oraz remont ...