01.01.2019

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Obryte na rok 2021

Wersja .pdf harmonogramu odbioru odpadów (kliknij)

              HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH DLA GMINY OBRYTE NA 2021 ROK

Nr trasy

REJON

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Trasa I - Obryte, Psary, Psary-nowiny, Skłudy, Bartodzieje, Gródek nowy, Gródek Rządowy, Płusy, Sadykierz, Wielgolas – zmieszane

20

17

 17

 7, 21

 5,19

 9,23

  7,21

4,18

 8,22

6,20

17

15

2

Trasa II-  Ciółkowo Małe, Ciółkowo Rządowe, Cygany, Gostkowo , Kalinowo, Mokrus, Rowy, Rozdziały, Sokołowo Parcele, Sokołowo Włościańskie , toczna biel, Ulaski, Zambski Stare, Zambski Kościelne – zmieszane

     27

24

 24

14,28

 12,26

16,30

 14,28

 11,25

 15,29

13,27

 24

 22

     3

 Cała Gmina (wszystkie miejscowości) – Odpady segregowane tworzywa sztuczne

13

3

3

2

13

11

5

2

10

8

10

6

4

 Cała Gmina (wszystkie miejscowości) – Odpady segregowane  papier  

 

 

3

 

 

11

 

 

10

 

 

 6

5

 Cała Gmina (wszystkie miejscowości) – Odpady segregowane  worki zielone szkło

 

 

 18

 

 

18

 

 

16

 

 

    17

6

 Trasa  I - Odpady  segregowane biodegradowalne

   20

17

17

 7, 21

5,19

9,23

7,21

4,18

8,22

6,20

17

15

7

 Trasa II -  Odpady  segregowane biodegradowalne

   27

24

24

14, 28

12,26

16,30

14,28

11,25

15,29

13,27

24

22

8

 Cała Gmina (wszystkie miejscowości) – Odpady wielkogabarytowe

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          UWAGA! Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 w dniu odbioru. Odpady wielkogabarytowe  będą odbierane w dniu 19.03.2021 roku.  

       Wykonawca: Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk , ul. Nasielska 26 , 05-140 Serock Tel. 22 782-73-87 e-mail: zktz|post.pl| |zktz|post.pl

 

 

 

 

 

 

 

stawka

Zasady segregacji

 

Segregacja odpadów komunalnych u źródła - pojemnik/worek

Rodzaj odpadu komunalnego

              Co wrzucamy do pojemnika?

      Czego nie wrzucamy?

Papier

- Opakowania z papieru i tektury /kartony/               

- gazety i czasopisma, książki, zeszyty, ulotki

- papier pakowy i do pism , torebki i worki

Zabrudzony, tłusty papier, papier  z folią, kartony po mleku i sokach, art. higienicznych ( pampersy, podpaski), tapeta.

Tworzywa  sztuczne i metale

- plastikowe zgniecione butelki z nakrętką,

-  opakowania plastikowe

- tacki, torebki opakowaniowe, worki foliowe

- aluminiowe puszki po napojach, konserwach, nakrętki (kapsle) metalowe, zakrętki do słoików,

- złom żelazny i metale kolorowe

Butelek i pojemników z zawartością i po smarach, farbach, lakierach, lekach, płynach chłodniczych. Styropianu. Opakowań po środkach ochrony roślin i owadobójczych. Igieł po szczepieniach, styropianu i pianek.

Szkło

Wyłącznie szkło z opakowań:

- butelki, słoiki po napojach i żywności ( bez nakrętek metalowych )

- butelki i słoiki po kosmetykach ( bez nakrętek metalowych )

Szkła stołowego, porcelany, luster, szkła okiennego i zbrojonego, żarówek, reflektorów, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, szklanych opakowań farmaceutycznych, kineskopów,, luksferów, świetlówek, termometrów.

Odpady zmieszane

Zabrudzony papier, kalka, tapeta, pampersy, podpaski, waciki, wata, bandaże, opatrunki, zużyte gąbki i ścierki, obuwie, odzież, zabawki bez elektroniki, szkło żaroodporne, ceramika, porcelana, doniczki, fajans, szkło stołowe,  kryształy, szkło płaskie,, lustra, witraże, znicze, szkło samochodowe i zbrojone, resztki mięsa i kości.

Leków, farb, olejów, lakierów, rozpuszczalników, żywic, środków ochrony roślin oraz środków owadobójczych i ich opakowań, opakowań po nawozach, folii po kiszonkach, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, żarówek i świetlówek, baterii, akumulatorów, opon, kamieni, popiołu,, cegieł, gruzu, glazury, terakoty, termometrów rtęciowych, azbestu, igieł po szczepieniach, opakowań szklanych – patrz szkło co wrzucamy?

Bioodpady

- resztki jedzenia z wyjątkiem mięsa i kości

- liście, kwiaty, trawa, gałązki

Zaleca się prowadzić własny kompostownik.

Leków, kości, popiołu, odchodów zwierzęcych, papierosów i petów, kamieni, dużych kawałków drewna, odpadów higienicznych

Popiół

Popiół z pieców  domowych, kominków, grilli.

       „  Nie wrzucaj gorącego popiołu! „

Bez gwoździ – śrub metalowych,  innych części metalowych, szkła

Ważne:                                                                                                                                                                  

Nie trzeba koniecznie myć opakowań ani też usuwać etykiet. Natomiast trzeba opakowania opróżnić. Opakowania  zgniatamy. Opakowań szklanych nie tłuczemy. Bioodpady najlepiej zagospodarować we własnym zakresie w ogrodzie. Popiół można wykorzystać do posypywania śliskich powierzchni, jako nawóz, wzbogacenie kompostu. Nigdy nie spalamy plastiku  (butelek PET) i nie wrzucamy ich do wód powierzchniowych. Pozostałe odpady tzw. „trudne”  np. baterie, elektroniczne, budowlane, chemiczne, wielkogabaryty – dostarczamy do PSZOK.

 

regulamin pszok   segrgacja   wzor deklaracji

analiza stanu   analiza stanu 2017   analiza stanu 2018

Analiza

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

        

Szanowni Państwo,

zważywszy na realizację obowiązków przez podmioty, poniżej przekazujemy istotne informacje dla przedsiębiorców w sprawie sprawozdawczości, opłat produktowych i opłat związanych z wpisem do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

            OPŁATA ROCZNA BDO

  1. Podmioty zobligowane do wnoszenia opłaty rocznej winny ją uiszczać, bez wezwania, najpóźniej do 28 lutego każdego roku na rachunek bankowy o numerze: 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 Pekao S.A. I/O w Warszawie, aby nie zostać wykreślonym z Rejestru BDO.

Naruszenie przepisów ustawy o odpadach może skutkować wykreśleniem z Rejestru BDO i karą pieniężną Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do kwoty 1 mln złotych.

Wysokość opłaty rocznej dla mikroprzedsiębiorcy wynosi 100 zł, dla pozostałych przedsiębiorców 300 zł.

Informacje dostępne są na stronie wcm.mazovia.pl:
http://wcm.mazovia.pl/web/wcm/6.10-oplata-rejestrowa-i-oplata-roczna-rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami-bdo

                OPŁATY PRODUKTOWE

  1. Sprawozdania za lata np. 2014-2018  dot. opłat produktowych niezłożone Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w terminie ustawowym należy przekazać niezwłocznie i wnieść należne opłaty produktowe, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, opłaty depozytowe i opłaty recyklingowe (2018 r.)

Niezłożenie ww. sprawozdań może skutkować skierowaniem do sądu rejonowego wniosku o ukaranie przedsiębiorcy karą grzywny.

Informacje dotyczące wprowadzania do obrotu opakowań, produktów w opakowaniach, pojazdów, w tym baterii i akumulatorów, olejów, preparatów smarowych i opon używanych i nowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  dostępnie są na stronie: http://wcm.mazovia.pl/web/wcm/6.-oplaty-srodowiskowe

Powyższe informacje kierujemy do Państwa z uwagi  na fakt, że z ww. opłat finansowane są między innymi przedsięwzięcia proekologiczne.