14.12.2023

Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Obryte

Dnia 10 grudnia 2023 roku w Szkole Podstawowej w Obrytem odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Obryte  zorganizowane przez Wójta Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem. Przybyłych na uroczystość gości powitała Pani Barbara Wóltańska, Kierownik OPS w Obrytem. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Obryte - Pan Sebastian Mroczkowski, który podkreślił, że w tym wyjątkowym czasie nikt nie powinien być pozbawiony bliskości drugiego człowieka, bo to właśnie bliskość odgrywa nieodzowną rolę w relacjach międzyludzkich. Ponadto w imieniu własnym i władz samorządowych złożył wszystkim zebranym bożonarodzeniowe życzenia. Czas spotkania umiliły przepiękne występy uczniów Szkoły Podstawowej w Obrytem, którzy wprowadzili świąteczny nastrój wśród zgromadzonych gości. Zanim wszyscy zebrani zasiedli do wigilijnej wieczerzy,  ks. dr Cezary Siemiński – Proboszcz Parafii Obryte  poświęcił opłatki i pobłogosławił uczestników spotkania.

Wszyscy goście otrzymali upominki w formie paczki, które zakupiono z pozyskanych darowizn.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za mile spędzony czas. Dziękujemy także Pani Dyrektor, nauczycielom oraz pracownikom kuchni i obsługi ze Szkoły Podstawowej w Obrytem  poza pomoc w organizacji tej uroczystości.

Ponadto bardzo dziękujemy sponsorom i darczyńcom spotkania wigilijnego za życzliwość, okazane wsparcie i pomoc finansową.

Naszą uroczystość wsparły następujące firmy:

Grupa Polmlek – P.Andrzej Grabowski - Pułtusk

Firma ISBUD Paweł i Józef Łatyfowicz - Pułtusk

Piekarnia Białczak - Pułtusk

Piekarnia Iwa - Obryte

ZPH FELIKS Bogusław Polewaczyk - Pułtusk

Kancelaria Prawna Jacek Nieścior  - Pułtusk

Stolarka Budowlana Jerzy Falba – Wyszków

A.R.Auto Jastrzębscy – Arkadiusz Jastrzębski – Gródek Rządowy

Nadleśnictwo Pułtusk

Art.Trans - Artur Ćwik - Łubienica

Gospodarstwo rolne Wojciech Chodkowski - Pułtusk

EKO-STAL Sylwia i  Piotr Falba - Obryte