26.08.2022

Stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023

Urząd Gminy w Obrytem informuje, że w terminie od 1 do 15 września  2022 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł.

Należy udokumentować dochody netto za miesiąc sierpień br.

Jednocześnie informujemy, że na każde dziecko musi być złożony oddzielny wniosek.

Wysokość  przyznanego stypendium szkolnego określi decyzja administracyjna wydana przez Wójta Gminy.

Refundacja kosztów nastąpi po przedłożeniu rachunków i faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

 

W załączeniu :

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składany przez rodziców lub pełnoletniego ucznia