24.07.2019

Szacowanie strat w uprawach w związku z suszą