23.09.2021

Ukończono prace związane z zagospodarowaniem terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz

Ukończono prace związane z zagospodarowaniem terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz. W ramach prac dokonano usunięcia zakrzaczeń, niwelacji terenu i ustawienia obrzeży i oporników oraz utwardzenia kostką brukową betonową placu wiejskiego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Sanktuarium Św. Rocha w Sadykrzu. Zadanie zostało współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2021.