13.09.2023

Uroczystości upamiętniające poległych we wrześniu 1939 r.

Dnia 10 września 2023 r. w Zambskach Kościelnych odbyły się uroczystości upamiętniające poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów "Zuchowaci".
Uroczysty przemarsz uczestników odbył się spod remizy OSP w Zambskach do parafialnego kościoła. Ks. Inf. Wiesław Kosek odprawił mszę św. w intencji poległych żołnierzy, a kazanie wygłosił ks. ppor. Michał Piekarski. Następnie wszyscy zebrani wraz z orkiestrą dętą , pocztami sztandarowymi i asystą wojskową przeszli na cmentarz , gdzie przy zbiorowej mogile poległych odbyła się dalsza część uroczystości.
Wójt Gminy Obryte w swoim przemówieniu podkreślił, że na naszej kurpiowskiej ziemi nigdy nie zapominamy i nigdy nie zapomnimy o bohaterskich żołnierzach początku września 1939 roku, którzy stanęli na wysokości zadania i oddali swoje życie, byśmy dzisiaj mogli cieszyć się wolnością.
Uroczystość na cmentarzu dopełniły: modlitwa za poległych, apel poległych i salwa honorowa. Pod koniec uroczystości nastąpiła ceremonia oddania hołdu i złożenia kwiatów przez przybyłe delegacje.
Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu, w kościele parafialnym odbył się piękny koncert chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz P. Adama Karpińskiego związanego z naszą kurpiowską ziemią.
Następnie zebrani udali się na piknik militarny zorganizowany na błoniach przy kościele. Tam też straż pożarna zaprezentowała pokaz ratownictwa drogowego, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Pułtusku przygotowało pokaz ratownictwa medycznego, Policjanci z Ostrołęki i Ostrowi Mazowieckiej zaprezentowali pokaz działania psów policyjnych natomiast 9 Brygada Wsparcia Dowodzenia DGRSZ i Radzymiński Klub Karate Kyokushin zaprezentowali pokaz walki wręcz. Uczestnicy uroczystości mogli również zobaczyć prezentację wyposażenia wojskowego w tym czołg Leopard oraz strzelnicę.
Wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek wojskową grochówką.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Gminy i Powiatu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął, Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do zorganizowania uroczystości. Za udzielone wsparcie bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom tego wydarzenia.
Uroczystość patriotyczno-religijna w Zambskach Kościelnych na mapie Mazowsza ma swój szczególny wymiar. Organizowana jest corocznie od wielu lat. Jest niezwykłą lekcją historii dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest także naszym świadectwem tego, że pamiętamy i będziemy pamiętać o naszych bohaterach.
12111111111111111111111111111111111111111111111111