03.09.2021

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE POLEGŁYCH WE WRZEŚNIU 1939 ROKU ŻOŁNIERZY 5 PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW „ZUCHOWACI”