21.08.2023

Uroczystości z okazji 84-rocznicy obrony linii Narwi pod Pułtuskiem, przez żołnierzy 5 pułku piechoty legionów "Zuchowaci".