31.07.2023

Uroczysty odbiór inwestycji drogowych zrealizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

W dniu 31 lipca 2023 r. odbył się uroczysty odbiór inwestycji drogowych zrealizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na czterech odcinkach dróg gminnych:

  1. Ciółkowo Małe – Zambski Stare,
  2. Gródek Nowy – Cygany,
  3. Gródek Rządowy – Sadykierz,
  4. Płusy.

Łącznie w ramach inwestycji zmodernizowano 11 km dróg gminnych o wartości 6 152 500 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 5 844 875,00 zł. Na zaproszenie Wójta Gminy Obryte – Sebastiana Mroczkowskiego w uroczystości udział wzięli: Minister Henryk Kowalczyk - członek Rady Ministrów, Marcin Grabowski – Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Radni Gminy Obryte, Sołtysi, mieszkańcy Gminy Obryte oraz wykonawca Jan Kaczmarczyk – Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

a

1

2

2

1

6

4

1

1

1

1

0

1

1

1

8