25.09.2023

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2023 r. - II etap