05.03.2024

V Ogólnopolski Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje V Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

 

Dzieci, które ułożą najlepsze rymowanki, promujące prawidłowe nawyki i zachowania związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez KRUS. 

 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Kasy www.gov.pl/krus

Do pobrania:

Załącznik nr 1 Regulamin V edycji konkursu na rymowankę (2024)