30.05.2023

Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027

W związku z upływem z końcem roku 2023 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Pułtusku, uprzejmie informujemy, że Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce podjęło uchwałę określającą liczbę ławników sądowych, którzy mają zostać wybrani przez Radę Gminy Obryte na czteroletnią kadencję 2024 - 2027 tj. do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich - 1 ławnik. 

Szczegóły dotyczące wyborów, sposób zgłaszania kandydatów oraz wzory dokumentów zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij aby przejść)