05.08.2021

Wymiana przepustu w miejscowości Wielgolas

Urząd Gminy w Obrytem informuje, że w związku z prowadzonymi robotami drogowymi polegającymi na wymianie przepustu w miejscowości Wielgolas, droga relacji Obryte – Bartodzieje zostanie w dniu 5 sierpnia br. wyłączona z użytku. W związku z tym wyznaczony został objazd, którego trasa przedstawiona została w załączniku graficznym.