20.02.2023

XLI Sesja Rady Gminy Obryte

Obryte, dnia 20 lutego 2023 r.

Rada Gminy

Obryte

OK.0002.2.3.2023

 

 

Mieszkańcy Gminy Obryte

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 lutego 2023 roku (tj. środa) o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy w Obrytem (sala obrad – I piętro) odbędzie się posiedzenie XLI Sesji Rady Gminy Obryte zwołanej w trybie pilnym.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XL posiedzenia Sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2023 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa